Mogen alle bewuste wezens

Mogen alle bewuste wezens geluk en de oorzaken van geluk kennen!

Moge alle bewuste wezens bevrijd worden van lijden en de oorzaken van lijden!

Mogen alle bewuste wezens nooit gescheiden worden van de allerhoogste vreugde die boven de pijn uitstijgt!

Mogen alle bewuste wezens gelijkmoedig blijven, vrij van partijdigheid, gehechtheid en haat!

Shantideva (685-763)